marketing geolokalizacyjny

Marketing geolokalizacyjny – zacznij od map

Marketing geolokalizacyjny jest ogromną szansą dla małych, lokalnych firm. Niestety, tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje się w Polsce możliwości, jakie daje geolokalizacja. Zupełnie inaczej wygląda to u naszych zachodnich sąsiadów – duże, światowe firmy potrafią świetnie zaangażować swoich klientów i zachęcić ich do „meldowania się” w ich siedzibie za pomocą smartfonów oraz do polecania jej usług swoim znajomym.