Regulamin Newslettera Alento

 

Regulamin korzystania z bezpłatnego Newslettera Alento

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Alento Piotr Szlązak z siedzibą w Krępcu, zwana dalej Alento, publikuje niniejszy Regulamin korzystania z usług bezpłatnego newslettera.

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnego newslettera Alento. Przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera należy zapoznać się z poniższymi zasadami.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą, dzięki której firma Alento przesyła użytkownikom informacje o artykułach publikowanych na swoim blogu, ofercie oraz promocjach.

3. Alento wysyła newsletter do swoich subskrybentów w formie listu elektronicznego, nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

4. Żeby korzystać z bezpłatnej usługi newslettera niezbędny jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

5. Użytkownik, który chce subskrybować newsletter, powinien wpisać swój adres mailowy oraz imię i nazwisko w formularzu, który dostępny jest na stronie www.alento.pl. Przesłanie formularza za pomocą przycisku „wyślij”, oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na bezpłatne otrzymywanie newslettera od Alento.

6. Dane użytkowników przechowywane są w bazie FreshMail, z których usług korzysta Alento do celów związanych z dostarczania newslettera do swoich subskrybentów.

7. Alento nie będzie udostępniało powierzonych danych, które użytkownik podaje przy zapisie na newsletter.

8. Subskrybent w każdej chwili może zrezygnować z usług newslettera. W tym celu należy kliknąć link rezygnacji, który znajduje się na końcu każdego elektronicznego maila Alento.

9. Usunięcie z bazy subskrybentów newslettera jest natychmiastowe, a użytkownik otrzymuje potwierdzenie wykonanej operacji.

10. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Alento za pośrednictwem newslettera, reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail użytkownika.

11. Alento zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego.